jsme svoji
2
2
1
1
5
5
0
0
dnů
2
2
0
0
hodin
4
4
2
2
minut
1
1
9
9
sec

20. 9. 2014 na Svaté Hoře u Příbrami v 11:30h 

jsme si navzájem udělili svátost manželství

DĚKUJEME VŠEM ZA MODLITBY, KRÁSNÁ PŘÁNÍ, VŠECHNY DARY, PODPORU A POMOC.

OPRAVDU MOC DĚKUJEME. :-)

                                                                                Alenka a Jaromír