jsme svoji
2
2
0
0
8
8
1
1
dnů
1
1
4
4
hodin
3
3
1
1
minut
4
4
8
8
sec

20. 9. 2014 na Svaté Hoře u Příbrami v 11:30h 

jsme si navzájem udělili svátost manželství

DĚKUJEME VŠEM ZA MODLITBY, KRÁSNÁ PŘÁNÍ, VŠECHNY DARY, PODPORU A POMOC.

OPRAVDU MOC DĚKUJEME. :-)

                                                                                Alenka a Jaromír