jsme svoji
1
1
4
4
6
6
2
2
dnů
0
0
4
4
hodin
0
0
8
8
minut
3
3
8
8
sec

20. 9. 2014 na Svaté Hoře u Příbrami v 11:30h 

jsme si navzájem udělili svátost manželství

DĚKUJEME VŠEM ZA MODLITBY, KRÁSNÁ PŘÁNÍ, VŠECHNY DARY, PODPORU A POMOC.

OPRAVDU MOC DĚKUJEME. :-)

                                                                                Alenka a Jaromír