jsme svoji
1
1
6
6
4
4
2
2
dnů
1
1
2
2
hodin
1
1
6
6
minut
4
4
2
2
sec

20. 9. 2014 na Svaté Hoře u Příbrami v 11:30h 

jsme si navzájem udělili svátost manželství

DĚKUJEME VŠEM ZA MODLITBY, KRÁSNÁ PŘÁNÍ, VŠECHNY DARY, PODPORU A POMOC.

OPRAVDU MOC DĚKUJEME. :-)

                                                                                Alenka a Jaromír