jsme svoji
3
3
0
0
0
0
1
1
dnů
2
2
3
3
hodin
3
3
8
8
minut
4
4
4
4
sec

20. 9. 2014 na Svaté Hoře u Příbrami v 11:30h 

jsme si navzájem udělili svátost manželství

DĚKUJEME VŠEM ZA MODLITBY, KRÁSNÁ PŘÁNÍ, VŠECHNY DARY, PODPORU A POMOC.

OPRAVDU MOC DĚKUJEME. :-)

                                                                                Alenka a Jaromír