jsme svoji
3
3
3
3
6
6
8
8
dnů
0
0
1
1
hodin
1
1
7
7
minut
2
2
0
0
sec

hodiny a kalendář - určují přesný začátek mše svaté

Svatá Hora - je místo kam směřují naše kroky, ta kde si udělíme před Bohem a lidem svátost manželství

loga univerzit (Karlova Univerzita a České Vysoké Učení Technické) - jsou symbolem našeho vzdělání a zaměření

tanečnice (špice) a tee-pee (luk se šípem) - jsou symboly našich zájmů a dovedností (tanec a skauting)

logo Celostátního Setkání Mládeže 2012 - spojuje naše cesty, tam jsme se potkali

Perníková chaloupka a halda - jsou atributy našich domovů (Pardubicko-Sezemice (Dražkov) a Příbramsko-Lešetice )